bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 
 UCHWAŁA NR XLIII/330/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE Z DNIA 15 LIPCA 2022 R. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 14:31:17 | Data modyfikacji: 2022-07-22 14:31:47.
 Załącznik nr 1 – część tekstowa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego;

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 14:32:34 | Data modyfikacji: 2022-07-22 14:33:38.

Załącznik nr 2 – część graficzna studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – rysunek w skali 1:10 000;

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 14:35:08 | Data modyfikacji: 2022-07-22 15:41:02.
 Załącznik nr 2 – część graficzna studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – rysunek w skali 1:10 000 (TIFF)

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 14:50:39 | Data modyfikacji: 2022-07-22 14:52:42.
 Legenda do w/w załącznika

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 14:53:40.

Załącznik nr 3 – część graficzna studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: kierunki zagospodarowania przestrzennego – rysunek w skali 1:10 000

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 15:02:58 | Data modyfikacji: 2022-07-22 15:24:10.
 

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 15:04:56.
 Legenda do w/w załącznika

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 15:08:29.
 Załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 15:10:26 | Data modyfikacji: 2022-07-22 15:10:45.
 Załącznik nr 5 – dane przestrzenne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, atrybuty zawierające informacje o akcie oraz część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych - zapisane w postaci elektronicznej.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 15:12:45 | Data modyfikacji: 2022-07-22 15:13:53.
 ROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 15:15:08 | Data modyfikacji: 2022-07-22 15:16:21.

Zobacz:
   UCHWAŁA RADY GMINY W SOBOLEWIE NR LVII/422/2023 Z DNIA 24 LISTOPADA 2023 R. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej
   UCHWAŁA NR LI/375/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 324/1, 732 w miejscowości Sokół, gmina Sobolew
   UCHWAŁA NR LII/386/2023 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej
   UCHWAŁA NR XLIII/331/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej – część B
   UCHWAŁA NR XLIII/329/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej – część A
   UCHWAŁA NR XLIII/330/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE Z DNIA 15 LIPCA 2022 R. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew
   UCHWAŁA NR XXIII/184/2020 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sobolew – rejon ul. Polnej i ul. Żelechowskiej – część A
   Uchwała Nr XXII/173/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew
   Uchwała Nr VIII/35/2015 z dnia 31 marca 2015 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew
   UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezy
   UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew
   Uchwały Nr XXXVI/192/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sobolew – tereny stacji paliw oraz zabudowy usługowej
   Uchwała Nr IX/81/99 z dnia 22 lipca 1999 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew – teren skoncentrowanej zabudowy jednorodzinnej
   Uchwała Nr V/40/99 z dnia 4 lutego 1999 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew – teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej i usług oraz tere
   Uchwała Nr V/39/99 z dnia 4 lutego 1999 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew – teren oczyszczalni
   Uchwała Nr V/37/99 z dnia 4 lutego 1999 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew - działka nr 2688
Data wprowadzenia: 2022-07-22 15:15:08
Data modyfikacji: 2022-07-22 15:16:21
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl