UCHWAŁA NR XLIII/330/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE Z DNIA 15 LIPCA 2022 R. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 14:31:17 | Data modyfikacji: 2022-07-22 14:31:47.
 Załącznik nr 1 – część tekstowa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego;

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 14:32:34 | Data modyfikacji: 2022-07-22 14:33:38.

Załącznik nr 2 – część graficzna studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – rysunek w skali 1:10 000;

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 14:35:08 | Data modyfikacji: 2022-07-22 15:41:02.
 Załącznik nr 2 – część graficzna studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – rysunek w skali 1:10 000 (TIFF)

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 14:50:39 | Data modyfikacji: 2022-07-22 14:52:42.
 Legenda do w/w załącznika

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 14:53:40.

Załącznik nr 3 – część graficzna studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: kierunki zagospodarowania przestrzennego – rysunek w skali 1:10 000

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 15:02:58 | Data modyfikacji: 2022-07-22 15:24:10.
 

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 15:04:56.
 Legenda do w/w załącznika

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 15:08:29.
 Załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 15:10:26 | Data modyfikacji: 2022-07-22 15:10:45.
 Załącznik nr 5 – dane przestrzenne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, atrybuty zawierające informacje o akcie oraz część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych - zapisane w postaci elektronicznej.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 15:12:45 | Data modyfikacji: 2022-07-22 15:13:53.
 ROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 15:15:08 | Data modyfikacji: 2022-07-22 15:16:21.
Data wprowadzenia: 2022-07-22 15:15:08
Data modyfikacji: 2022-07-22 15:16:21
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda