UCHWAŁA NR XXII/173/2020 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 i 4 DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-21 12:33:42 | Data modyfikacji: 2020-12-23 11:04:07.

Załącznik nr 1 – „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew – część tekstowa zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew, stanowiąca tekst ujednolicony

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-21 12:59:35 | Data modyfikacji: 2020-12-23 10:10:09.

Załącznik nr 2 – „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew – kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego” – część graficzna zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestr

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-21 13:36:23 | Data modyfikacji: 2020-12-23 10:08:48.

Załącznik nr 2 – „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew – kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego” – część graficzna zmiany studium (TIFF)

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:26:38 | Data modyfikacji: 2020-12-29 09:46:28.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOBOLEW

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-21 14:44:29 | Data modyfikacji: 2020-12-23 13:24:33.
 Załącznik nr 3 – część graficzna studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: kierunki zagospodarowania przestrzennego – rysunek w skali 1:10 000;

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 14:56:25 | Data modyfikacji: 2022-07-22 15:00:26.
 Załącznik nr 5 – dane przestrzenne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, atrybuty zawierające informacje o akcie oraz część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych - zapisane w postaci elektronicznej.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 15:11:39 | Data modyfikacji: 2022-07-22 15:12:03.
Data wprowadzenia: 2022-07-22 15:11:39
Data modyfikacji: 2022-07-22 15:12:03
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda