UCHWAŁA NR LI/375/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 324/1, 732 w miejscowości Sokół, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-01-11 10:57:33.
 OBWIESZCZENIE z dnia 11 stycznia 2023 r. zawiadamiające o podjęciu przez Radę Gminy w Sobolewie uchwały nr LI/375/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 324/1, 732 w miejscowości Sokół, gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-01-11 10:59:19.
 UCHWAŁA NR LVII/421/2023 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 324/1, 732 w miejscowości Sokół, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-11-28 10:03:42 | Data modyfikacji: 2023-11-28 10:05:08.
 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LVII/421/2023 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 24 listopada 2023 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-11-28 10:06:42 | Data modyfikacji: 2023-11-28 10:07:01.
 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOBOLEW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 324/1, 732 w miejscowości Sokół, gmina Sobolew – część A

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-12-20 20:21:00 | Data modyfikacji: 2023-12-20 20:21:22.
  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-12-20 20:24:31 | Data modyfikacji: 2023-12-21 09:25:03.

Załącznik nr 1 do uchwały - rysunek planu sporządzony w skali 1:1000 (TIFF)

Legenda do w/w załącznika

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-02-21 11:28:42 | Data modyfikacji: 2024-03-12 11:41:01.
Data wprowadzenia: 2024-02-21 11:28:42
Data modyfikacji: 2024-03-12 11:41:01
Opublikowane przez: Mariola Kępka