ZARZĄDZENIE NR 19/2013 WÓJTA GMINY SOBOLEW z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 roku oraz planów finansowych instytucji kultury.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:19:55.
 zał. nr 1. I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie dochodów za I półrocze 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:24:10 | Data modyfikacji: 2013-08-20 12:30:00.
 zał. nr 1a. I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych za I półrocze 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:33:22.
 zał. nr 2. I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie wydatków za I półrocze 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:35:20.
 zał. nr 2a. I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych za I półrocze 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:36:33.
 zał. nr 3. I N F O R M A C J A z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:37:47.
 zał. nr 4. I N F O R M A C J A z dotacji udzielonej w I półroczu 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:38:41.
 zał. nr 5. I N F O R M A C J A z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2013 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:39:58.
 zał. nr 6. I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy Sobolew na zadania inwestycyjne za I półrocze 2013 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:43:07.
 zał. nr 7. Informacja z wykonania dochodów na wydzielonym rachunku dochodów dla gminnego przedszkola i szkół oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2013 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:51:05.
 zał. nr 8. INFORMACJA z realizacji wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2013 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:54:21.
 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej /analiza za I półrocze 2013 r./

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:55:53.
  Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:57:34.
 I N F O R M A C J A z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:59:29.
 I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 13:01:10.
Data wprowadzenia: 2013-08-20 13:01:10
Opublikowane przez: Mariola Kępka