Inf. opisowa dochodów oświata.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-05-09 15:10:41.
 INFORM. OPISOWA DOCHODY I WYDATKI za rok 2011+.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-05-09 15:11:32.
 MIENIE 2011 oświata.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-05-09 15:12:17.
 mienie GOPS..xls

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-05-09 15:14:27.
 WPF za 2011.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-05-09 15:15:12.
 WPF za 2011 Przedsięwzięcia.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-05-09 15:15:53.
 wykonanie doch. oświata.xls

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-05-09 15:16:30.
 zał.1 DOCHODY wyk.budż. za 2011 +.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-05-09 15:17:10.
 zał.1a INFORM - DOCHODY ZAD. ZLECONE za 2011+.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-05-09 15:17:52.
 zał.2 WYDATKI wykon.budżetu za 2010+.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-05-09 15:18:35.
 zał.2a INFORM - WYDATKI ZADANIA ZLECONE za 2011.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-05-09 15:19:19.
 zał.3 plan rozchodów (kredyty i pożyczki) za 2011+.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-05-09 15:20:02.
 zał.4 całość biblioteka i świetlica z 2011+.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-05-09 15:20:44.
 zał.6 gminny program.....alkoholowy za 2011+.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-05-09 15:30:25.
 zał.7 plan przych.i wydatk GFOŚiGW za 2010----.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-05-09 15:31:39.
 zał.7 plan wydatków FUNDUSZ SOŁECKI za 2011+.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-05-09 15:32:31.
 zał.8 Limit wyd na plany inwest za 2011+.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-05-09 15:33:17.
 zał. 9 INFORM Swietlica i biblioteki za 2011.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-05-09 15:34:00.
 Załącznik nr 3 Oświata.ods

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-05-09 15:34:45.
 ZARZĄDZENIE 6.2012 z 19 marca 2012.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-05-09 15:35:32.
 Informacja o stanie majatku komunalnego

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2012-12-07 14:49:26 | Data modyfikacji: 2012-12-07 14:52:16.
Data wprowadzenia: 2012-12-07 14:49:26
Data modyfikacji: 2012-12-07 14:52:16
Opublikowane przez: Monika Szymańska