ZARZĄDZENIE NR 8/2014 WÓJTA GMINY SOBOLEW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 rok oraz planów finansowych instytucji kultury.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-04-11 11:22:40.
 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie dochodów za 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-04-11 11:38:59.
 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych za 2013 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-04-11 11:41:06.
  SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie wydatków za 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-04-11 11:46:15.
  SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych za 2013 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-04-11 11:51:30.
  S P R A W O Z D A N I E z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sobolew za 2013 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-04-11 11:52:43.
 SPRAWOZDANIE z dotacji udzielonej w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-04-14 10:06:26.
 Sprawozdanie z wykonania dochodów na wydzielonym rachunku dochodów dla gminnego przedszkola i szkół oraz wydatków nimi finansowanych za 2013 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-04-14 10:28:47.
 PRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-04-14 10:33:57.
 S P R A W O Z D A N I E o przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy Sobolew na zadania inwestycyjne za 2013 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-04-14 10:37:01.
 S P R A W O Z D A N I E z realizacji wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-04-14 10:51:46.
 SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-04-14 10:58:18.
 SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-04-14 10:59:27.
  S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-04-14 11:04:05.
 Informacja o stanie mienia komunalnego.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-04-14 12:32:24.
 prawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej /analiza za 2013 r./

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-04-14 12:33:54.
 Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za 2013r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-04-14 12:35:10.
 SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego rachunku dochodów za 2013 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-04-14 12:39:28.
Data wprowadzenia: 2014-04-14 12:39:28
Opublikowane przez: Mariola Kępka