Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze ds.wymiaru zobowiązań pieniężnych

Zarządzenie Wójta Gminy Sobolew

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

Klauzura RODO konkurs

Protokół z otwarcia ofert

Wyniki naboru

 Ogłoszenie o naborze.pdf

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-08-09 12:32:29 | Data modyfikacji: 2023-09-06 09:21:28.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole

Zarządzenie o konkursie

Treść ogłoszenia o konkursie

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-06-06 10:02:46 | Data modyfikacji: 2023-06-06 10:06:23.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Sobolewie

Zarządzenie o konkursie

Treść ogłoszenia o konkursie

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-06-06 09:59:45 | Data modyfikacji: 2023-06-06 10:01:55.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Sokole

Zarządzenie o konkursie

Treść ogłoszenia o konkursie

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-04-29 13:38:44 | Data modyfikacji: 2022-04-29 13:41:34.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Gończycach

Zarządzenie o konkursie

Treść ogłoszenia o konkursie

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-04-29 13:35:04 | Data modyfikacji: 2022-04-29 13:37:49.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze podinspektor ds.
księgowości budżetowej jednostek oświatowych
3/4 etat

informacja o wyniku naboru.pdf

Zarzadzenie zmieniajace dot. ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektor ds. ksiegowosci budzetowej jednostek oswiatowych

Oświadczenia i klauzura informacyjna do konkursu

Protokół z otwarcia kopert z dnia 07.12.2020 r..pdf

Protokół końcowy.pdf

 Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds.ksiegowości budzetowej jednostek oswiatowych.pdf

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-11-19 09:12:00 | Data modyfikacji: 2020-12-07 15:12:41.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze podinspektor ds.
ksiegowości budżetowej 1 etat

Oświadczenia i klauzura informacyjna do konkursu

Zarządzenie zmieniające dot. ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektor ds ksiegowosci budzetowej

Protokół z otwarcia ofert z dnia 30.11.2020 r. I etap

Protokół końcowy z dnia 3 grudnia 2020 r.

Informacja z II etapu naboru na stanowisko podinspektora ds. ksiegowości budżetowej

 Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ksiegowosci budzetowej w Urzędzie gminy Sobolew 1 etat.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2020-11-12 12:13:38 | Data modyfikacji: 2020-11-12 12:31:57.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze inspektora ds.obsługi
sekretariatu oraz spraw kancelaryjno-technicznych
w Urzędzie Gminy Sobolew 1 etat

Protokół końcowy z dnia 30.11.2020r.

Oświadczenia i klauzura informacyjna

Protokół z otwarcia kopert złożonych na konkurs

Wyniki naboru na stanowisko inspektora ds. sekretariatu oraz spraw kancelaryjno-technicznych

 Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzednicze inspektor ds. sekretairatu i sparw kancelaryjno-technicznych .pdf

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-11-06 10:50:27 | Data modyfikacji: 2020-11-24 15:36:39.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sobolewie ogłasza nabór na wolne stanowisko
referenta ds. świadczeń rodzinnych,
wychowawczych, funduszu alimentacyjnego w wymiarze
¾ etatu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-17 09:36:24 | Data modyfikacji: 2020-01-14 12:51:41.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze inspektor ds. księgowosci
budżetowej 1 etat w Urzędzie Gminy w Sobolewie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze inspektora ds księgowosci budzetowej

Klauzura informacyjna

Oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie

Oswiadczenie o braku przeciwskazań zdowotnych

Protokół z otwarcia kopert

Protokół końcowy

Zarządzenie nr 61/2019 zmieniajace

 Zarzadzenie nr 582019.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2019-09-12 10:15:25.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na Dyrektora
Publicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi w
Sobolewie

Ogłoszenie o konkursie

Klauzura informacyjna

oświadczenie

 Zarzadzenie 35.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2019-06-10 08:56:47.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Anielowie

Ogłoszenie o konkursie

Klauzura informacyjna

oświadczenie

 Zarzadzenie 34.2019.2.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2019-06-10 08:47:08 | Data modyfikacji: 2019-06-10 13:27:34.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu
Drugim

Ogłoszenie o konkursie

Klauzura informacyjna

oświadczenie

 zarzadzenie 33.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2019-06-10 08:37:23.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze inspektor ds. gospodarki
komunalnej 1 etat w Urzędzie Gminy Sobolew

Zarządzenie nr 29 / 2019 Wójta Gminy Sobolew z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Sobolew oraz powołania komisji konkursowej.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Protokół z otwarcia kopert złożonych na konkurs

Protokół końcowy z wynikami naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki komunalnej

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-05-27 10:14:36 | Data modyfikacji: 2019-05-27 10:18:20.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na wolne
stanowisko urzędnicze 1/2 etat w Urzędzie Gminy
w Sobolewie inspektora ds. geodezyjnych

Zarzadzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Sobolew z dnia 6 maja 2019r w sprawie wprowadzernia regulaminu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. geozdezyjnych w Urzedzie Gminy w Sobolewie oraz powołania komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze w Urzedzie Gminy w Sobolewie 1/2 etat

Protokół z otwarcia kopert złożonych na konkurs

Protokół końcowy z wynikami naboru na stanowisko inspektora ds.geodezyjnych

 

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 13:51:50 | Data modyfikacji: 2019-05-07 14:24:29.
Wojt Gminy Sobolew ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze inspektor ds. pozyskiwania
funduszy zewnętrznych 1/2 etat w Urzędzie Gminy
w Sobolewie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze-treść ogłoszenia

Zarzadzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnetrznych w Urzędzie Gminy w Sobolewie oraz powołania komisji konkursowej

Oświadczenia

Protokół z otwarcia kopert złożonych na konkurs

Protokół końcowy - wyniki konkursu

 

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:40:50 | Data modyfikacji: 2019-01-09 13:04:14.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Sobolewie
 ogłoszenie na stanowisko dyrektora PSP w Sobolewie.pdf

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:38:13 | Data modyfikacji: 2018-05-15 13:40:19.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na wolne
stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds.
finansów i sekretariatu

oświadczenie dot niekaralnosci

oświadczenie dot obywatelstwa

Informacja z I ETAPU naboru

Wyniki konkursu- INFORMACJA Z II Etapu

 nabór na wolne stanowisko urzednicze seretariat.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2018-03-06 09:44:10.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na wolne
stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds.
gospodarki odpadami i kasy

oświadczenie dot obywatelstwa

oświadczenie dot niekaralnosci

Informacja z I ETAPU

informacja z naboru z II ETAPU

 nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds gospodarki odpadami i kasy.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2018-03-05 14:25:18.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
referenta ds. świadczenia wychowawczego,
świadczeń rodzinnych
 informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych.pdf

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-01-08 13:22:20.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sobolewie ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze: Referent ds. świadczenia
wychowawczego
 ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. świadczenia wychowawczego.pdf

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 12:41:21 | Data modyfikacji: 2017-12-11 12:47:23.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds
zamówień publicznych
 ds. zamówień pub.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:11:01.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds obrony
cywilnej, obronności zarządzania kryzysowego i
spraw woskowych
 ds oc.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:07:46.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej,
obronności, zarządzania kryzysowego i spraw
wojskowych

oswiadczenie - obywatelstwo

oswiadczenie o niekaralnosci

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze

 ds.obrony cywilnej, obronności, zarzadzania kryzysowego i spraw wojskowych.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:43:04.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze ds.zamówień publicznych

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie-obywatelstwo

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze

 ds.zamówień publicznych.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:40:11.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Gończycach
 ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gończycach..pdf

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-15 13:54:40 | Data modyfikacji: 2017-05-15 13:57:15.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sobolewie ogłasza nabór na stanowisko pracownika
socjalnego
 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-09-19 13:59:59.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sobolewie ogłasza nabór na stanowisko pracownika
socjalnego
 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego.1.pdf

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-16 15:11:29 | Data modyfikacji: 2016-06-17 09:17:48.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
starszego referenta ds. świadczenia wychowawczego
 wyniki naboru na stanowisko starszego referenta ds. świadczenia wychowawczego.pdf

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-05-11 14:59:57 | Data modyfikacji: 2016-05-11 15:03:25.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sobolewie ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze: Starszy referent ds. świadczenia
wychowawczego
 ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego referenta ds. świadczenia wychowawczego..pdf

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-04-20 13:09:59 | Data modyfikacji: 2016-04-20 13:34:04.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokole.
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-04-08 14:53:58.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokole.
 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-05-25 10:47:04.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Sobolewie
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:19:58 | Data modyfikacji: 2015-04-02 11:21:17.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta
rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Sobolewie
 Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-03 14:57:55.
 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE-asystent rodziny

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-03 14:57:13.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sobolewie
 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-22 15:32:39 | Data modyfikacji: 2014-10-22 15:34:18.
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA
  dot.stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 09:45:34 | Data modyfikacji: 2014-10-10 11:54:13.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sobolewie.
 Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-09-24 08:59:51.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Anielowie
 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-05-15 12:23:52.
Wójt Gminy Sobolew ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokole.
 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-05-15 12:18:37 | Data modyfikacji: 2014-05-15 12:20:28.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko na insp
księgowości budżetowej


 informacja dot. wynikow naboru na st.ds. ksiegowosci budzetowej.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Koszutski | Data wprowadzenia: 2013-11-04 12:30:58.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko na insp
d/s samorządowych i kasy


 informacja dot. wynikow naboru na st.ds.samorzadowych i kasy.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Koszutski | Data wprowadzenia: 2013-11-04 11:58:36.
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA


 dot.stanowiska ds.samorzadowych i kasy .pdf

Opublikowane przez: Andrzej Koszutski | Data wprowadzenia: 2013-10-17 09:08:42.
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA


 dot.stanowiska ds.ksiegowosci budzetowej.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Koszutski | Data wprowadzenia: 2013-10-17 09:06:57.
Wójt Gminy poszukuje kandydatów na insp d/s
księgowości budżetowej


więcej w załączniku....

 stanowisko ds ksiegowosci budzetowej.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Koszutski | Data wprowadzenia: 2013-10-02 11:31:27 | Data modyfikacji: 2013-10-02 11:41:05.
Wójt Gminy poszukuje kandydatów na insp d/s
samorządowych i kasy


więcej w załączniku....

 stanowisko ds samorzadowych ikas.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Koszutski | Data wprowadzenia: 2013-10-02 11:28:33 | Data modyfikacji: 2013-10-02 11:39:39.
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO
INSPEKTORA D/S BUDOWNICTWA, PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
 Informacja o wyniku naboru.doc

Opublikowane przez: Andrzej Koszutski | Data wprowadzenia: 2012-09-14 11:19:32.
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA
FORMALNE
 Kandydaci.doc

Opublikowane przez: Andrzej Koszutski | Data wprowadzenia: 2012-08-21 14:43:58.
Wójt Gminy poszukuje kandydatów na insp d/s
budownictwa
 konkurs.doc

Opublikowane przez: Andrzej Koszutski | Data wprowadzenia: 2012-08-03 15:44:37 | Data modyfikacji: 2012-08-03 15:46:37.
Data wprowadzenia: 2012-08-03 15:44:37
Data modyfikacji: 2012-08-03 15:46:37
Opublikowane przez: Andrzej Koszutski