UCHWAŁA XX/127/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:47:46.
 Tabela nr 1 Planowane dochody budżetu na 2013 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:49:26 | Data modyfikacji: 2013-01-17 09:54:28.
 Tabela nr 2 Planowane wydatki budżetu na 2013 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:59:21.
 Załącznik nr 1 Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2013 roku

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-17 10:00:43.
 Tabela nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-17 10:02:36.
 Załącznik nr 2 Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-17 10:04:40.
 Załącznik Nr 3 Plan gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla gminnego przedszkola i szkół oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-17 11:16:23.
 Załącznik nr 4 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-17 11:18:50.
 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-17 11:22:12.
 Tabela nr 4 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2013 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-17 11:25:14.
 Tabela nr 5 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2013 ROK

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-17 12:05:32.
 Tabela nr 6 Gospodarka odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-17 12:06:57.
 Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sobolew w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-17 12:08:56.
Data wprowadzenia: 2013-01-17 12:08:56
Opublikowane przez: Mariola Kępka