UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr XI.70 2012.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-01-31 12:32:02.
 tab nr 1 DOCHODY plan na 2012.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-01-31 12:38:25.
 tab nr 2 WYDATKI plan na 2012.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-01-31 12:40:22.
 tab nr 3 pl.przych. rozch. (kredyty i pożyczki) 2012.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-01-31 12:41:14.
 tab. nr 4 Plan finansowy doch.i wydatków na zadania zlecone.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-01-31 12:50:55.
 zał.1 Limit wyd na plany inwest 2012.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-01-31 12:53:26.
 zał. 2 dotacje 2012...sektora finans.publicznych.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-01-31 13:03:39.
 zał.4 gminny program.....alkoholowych 2012.odt

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2012-01-31 13:07:57.
Data wprowadzenia: 2012-01-31 13:07:57
Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec