UCHWAŁA NR XXXV/268/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-01-12 15:46:31.
 UCHWAŁA NR XXXV/269/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-01-12 15:47:59.
 UCHWAŁA NR XXXV/270/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-01-12 15:49:06.
 UCHWAŁA NR XXXV/271/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-01-12 15:50:24.
 UCHWAŁA NR XXXV/272/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-01-12 15:51:40.
Data wprowadzenia: 2022-01-12 15:51:40
Opublikowane przez: Mariola Kępka