UCHWAŁA NR XXVI/205/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-09 15:14:24.
 UCHWAŁA NR XXVI/206/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-09 15:15:17.
 UCHWAŁA NR XXVI/207/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-09 15:17:47.
 UCHWAŁA NR XXVI/208/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-09 15:18:49.
 UCHWAŁA NR XXVI/210/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2014 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-01-09 15:19:46.
Data wprowadzenia: 2014-01-09 15:19:46
Opublikowane przez: Mariola Kępka