UCHWAŁA NR XVIII/114/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:34:36.
 UCHWAŁA NR XVIII/115/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2013 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:35:31.
 UCHWAŁA NR XVIII/116/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:36:28.
 UCHWAŁA NR XVIII/117/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2013 r., zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:37:11.
 UCHWAŁA NR XVIII/118/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:38:18.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/118/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:39:32.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/118/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:41:37.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/118/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:42:26.
 UCHWAŁA NR XVIII/119/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2013 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:45:32.
 UCHWAŁA NR XVIII/120/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2013 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:46:50.
 UCHWAŁA NR XVIII/121/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:47:52.
 Załącznik Nr 1do uchwały Nr XVIII/121/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:48:58.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/121/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:49:30.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/121/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:49:55.
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/121/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:50:25.
Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:50:25
Opublikowane przez: Mariola Kępka