Uchwała Nr XXXV/192/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., przejmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-01-31 11:35:54 | Data modyfikacji: 2012-01-26 10:23:57.
 Uchwała Nr XXXV/193/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2011 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-01-31 11:37:52 | Data modyfikacji: 2012-01-26 10:25:16.
 Uchwała Nr XXXV/194/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie obniżenia kwoty stanowiacej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2011 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-01-31 11:40:44 | Data modyfikacji: 2012-01-26 10:27:32.
 Uchwała Nr XXXV/195/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2011 r. - poboru podatków: od nieruchomości, rlolnego i leśnego - od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-01-31 11:43:21 | Data modyfikacji: 2012-01-26 10:31:44.
 uchwała Nr XXXV/196/2010 rady Gminy w Sobolewie w sprawie okreslenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2011 r., zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, okreslenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-01-31 11:45:30 | Data modyfikacji: 2012-01-26 10:33:40.
 Uchwała Nr XXXV/197/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2011 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-01-31 11:47:55 | Data modyfikacji: 2012-01-26 10:35:09.
Data wprowadzenia: 2011-01-31 11:47:55
Data modyfikacji: 2012-01-26 10:35:09
Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec