K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 30 stycznia 2024 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-01-30 12:47:24.
 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-01-30 13:37:26.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 06 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-02-07 08:34:47.
 Obwieszczenie Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 5 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-02-07 08:36:53.
 POSTANOWIENIE NR 174/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-02-26 15:46:10.
 POSTANOWIENIE NR 175/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-02-26 15:46:41.
 INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-02-27 16:25:04.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sobolew z dnia 6 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-03-07 14:11:13.
 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie terminu losowania składów obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-03-12 15:49:34.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów list kandydatów

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-03-14 08:33:34.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Sobolewie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-03-18 10:09:10 | Data modyfikacji: 2024-03-18 10:48:22.
 POSTANOWIENIE NR 210/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-03-18 15:46:17.
 POSTANOWIENIE NR 211/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-03-18 15:47:27.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 22 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Sobolewie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-03-22 11:32:30.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 22 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Sobolew zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-03-22 11:33:25.
 Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Garwolinie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatach na radnych w wyborach do Rady Powiatu Garwolińskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-03-22 11:45:05.
 PLAN DYŻURÓW Komisarzy Wyborczych w Siedlcach i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-04-03 15:31:26.
 PLAN DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SOBOLEWIE w dniach 6 i 7 kwietnia 2024 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-04-03 15:33:15 | Data modyfikacji: 2024-04-03 15:34:44.
 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-04-10 13:12:43.
Data wprowadzenia: 2024-04-10 13:12:43
Opublikowane przez: Mariola Kępka