Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  Tekst Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:53:40.
  Rysunek planu

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:54:22 | Data modyfikacji: 2014-12-29 09:02:21.
  Rysunek planu

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:56:05.
  Rysunek planu

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:56:57 | Data modyfikacji: 2014-12-29 09:04:11.
  Rysunek planu

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:57:17.
  Rysunek planu

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:58:04.
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Tekst Prognozy Oddziaływania na Środowisko

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:59:02 | Data modyfikacji: 2014-12-29 09:09:46.
  Rysunek

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:59:36 | Data modyfikacji: 2014-12-29 09:11:04.
  Rysunek

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:59:56.
  Rysunek

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-12-29 09:00:33 | Data modyfikacji: 2014-12-29 09:12:12.
Data wprowadzenia: 2014-12-29 09:00:33
Data modyfikacji: 2014-12-29 09:12:12
Opublikowane przez: Mariola Kępka