bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

UCHWAŁA NR XXII/173/2020 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 i 4 DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-21 12:33:42 | Data modyfikacji: 2020-12-23 11:04:07.

Załącznik nr 1 – „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew – część tekstowa zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew, stanowiąca tekst ujednolicony

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-21 12:59:35 | Data modyfikacji: 2020-12-23 10:10:09.

Załącznik nr 2 – „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew – kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego” – część graficzna zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestr

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-21 13:36:23 | Data modyfikacji: 2020-12-23 10:08:48.

Załącznik nr 2 – „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew – kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego” – część graficzna zmiany studium (TIFF)

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:26:38 | Data modyfikacji: 2020-12-29 09:46:28.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOBOLEW

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-21 14:44:29 | Data modyfikacji: 2020-12-23 13:24:33.
 Załącznik nr 3 – część graficzna studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: kierunki zagospodarowania przestrzennego – rysunek w skali 1:10 000;

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 14:56:25 | Data modyfikacji: 2022-07-22 15:00:26.
 Załącznik nr 5 – dane przestrzenne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, atrybuty zawierające informacje o akcie oraz część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych - zapisane w postaci elektronicznej.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 15:11:39 | Data modyfikacji: 2022-07-22 15:12:03.

Zobacz:
   Uchwała NR LX/458/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 324/1, 732 w miejscowości Sokół, gmina Sobolew – część A
   UCHWAŁA RADY GMINY W SOBOLEWIE NR LVII/422/2023 Z DNIA 24 LISTOPADA 2023 R. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej
   UCHWAŁA NR LII/386/2023 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej
   UCHWAŁA NR XLIII/331/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej – część B
   UCHWAŁA NR XLIII/329/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej – część A
   UCHWAŁA NR XLIII/330/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE Z DNIA 15 LIPCA 2022 R. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew
   UCHWAŁA NR XXIII/184/2020 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sobolew – rejon ul. Polnej i ul. Żelechowskiej – część A
   Uchwała Nr XXII/173/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew
   Uchwała Nr VIII/35/2015 z dnia 31 marca 2015 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew
   UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezy
   UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew
   Uchwały Nr XXXVI/192/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sobolew – tereny stacji paliw oraz zabudowy usługowej
   Uchwała Nr IX/81/99 z dnia 22 lipca 1999 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew – teren skoncentrowanej zabudowy jednorodzinnej
   Uchwała Nr V/40/99 z dnia 4 lutego 1999 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew – teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej i usług oraz tere
   Uchwała Nr V/39/99 z dnia 4 lutego 1999 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew – teren oczyszczalni
   Uchwała Nr V/37/99 z dnia 4 lutego 1999 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew - działka nr 2688
Data wprowadzenia: 2022-07-22 15:11:39
Data modyfikacji: 2022-07-22 15:12:03
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl