bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 
 UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 12:55:05.
 Załącznik nr 1 – tekst Studium

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 12:56:40.
 Uwarunkowania przyrodnicze do Załącznik nr 1 – tekst Studium

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 12:58:58 | Data modyfikacji: 2015-01-20 13:00:03.
 Uwarunkowania kulturowe do Załącznik nr 1 – tekst Studium

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 13:01:12 | Data modyfikacji: 2015-01-20 13:02:24.
 Uwarunkowania komunikacja do Załącznik nr 1 – tekst Studium

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 13:03:47 | Data modyfikacji: 2015-01-20 13:04:31.
 Uwarunkowania infrastruktura do Załącznik nr 1 – tekst Studium

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 13:05:45 | Data modyfikacji: 2015-01-20 13:06:40.
 Uwarunkowania rysunek zbiorczy do Załącznik nr 1 – tekst Studium

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 13:08:56 | Data modyfikacji: 2015-01-20 13:09:51.
 Załącznik nr 2 – rysunek Studium

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 13:11:55 | Data modyfikacji: 2015-01-20 13:12:42.

Zobacz:
   UCHWAŁA NR LI/375/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 324/1, 732 w miejscowości Sokół, gmina Sobolew
   UCHWAŁA NR LII/386/2023 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej
   UCHWAŁA NR XLIII/331/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej – część B
   UCHWAŁA NR XLIII/329/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej – część A
   UCHWAŁA NR XLIII/330/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE Z DNIA 15 LIPCA 2022 R. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew
   UCHWAŁA NR XXIII/184/2020 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sobolew – rejon ul. Polnej i ul. Żelechowskiej – część A
   Uchwała Nr XXII/173/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew
   Uchwała Nr VIII/35/2015 z dnia 31 marca 2015 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew
   UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezy
   UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew
   Uchwały Nr XXXVI/192/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sobolew – tereny stacji paliw oraz zabudowy usługowej
   Uchwała Nr IX/81/99 z dnia 22 lipca 1999 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew – teren skoncentrowanej zabudowy jednorodzinnej
   Uchwała Nr V/40/99 z dnia 4 lutego 1999 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew – teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej i usług oraz tere
   Uchwała Nr V/39/99 z dnia 4 lutego 1999 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew – teren oczyszczalni
   Uchwała Nr V/37/99 z dnia 4 lutego 1999 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew - działka nr 2688
Data wprowadzenia: 2015-01-20 13:11:55
Data modyfikacji: 2015-01-20 13:12:42
Opublikowane przez: Mariola Kępka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl