bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Podatki i opłaty strona główna 
 UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 09:51:01.
 UCHWAŁA NR XIV/89/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 09:54:53 | Data modyfikacji: 2017-10-10 10:01:56.
 UCHWAŁA NR XVIII/116/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 09:52:28 | Data modyfikacji: 2017-10-10 10:00:36.
 UCHWAŁA NR XIX/121/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 09:53:55 | Data modyfikacji: 2017-10-10 10:00:50.
 UCHWAŁA NR XX/136/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 10:05:22.
 UCHWAŁA NR XX/137/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 10:15:20.
 UCHWAŁA NR XX/138/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 10:18:22.
 UCHWAŁA NR XXIV/170/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. zamieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 10:19:30.
OBOWIĄZUJĄCY WZÓR DEKLARACJI
 wzór deklaracji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-10 10:24:24 | Data modyfikacji: 2022-01-04 11:06:41.
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOBOLEW ZA ROK 2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-30 10:50:38 | Data modyfikacji: 2018-04-30 10:52:33.
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOBOLEW ZA ROK 2018

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-05-08 10:25:31.
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOBOLEW ZA ROK 2019

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-11-30 09:23:26.
  ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOBOLEW ZA ROK 2020

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-04-30 11:11:43.
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOBOLEW ZA ROK 2021

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-04-29 08:33:48.
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOBOLEW ZA ROK 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-04-24 14:15:03.
 ZARZĄDZENIE NR 100/2022 WÓJTA GMINY SOBOLEW z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie schematu procedury kontroli podmiotów w zakresie przestrzegania warunków działalności regulowanej oraz spełniania warunków wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-10-19 14:01:08.

Zobacz:
   2011
   2012
   2013
   Gospodarka odpadami
   2014
   Podatki 2015
   Podatki 2016
   Podatki 2017
   Podatki 2022
Data wprowadzenia: 2023-10-19 14:01:08
Opublikowane przez: Mariola Kępka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl